Fysiotherapeutisch Centrum Achterwillens

Betalingsvoorwaarden

U bent onder behandeling bij een fysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut of manueel therapeut van onze praktijk.

Indien u aanvullend verzekerd bent, vallen de behandelingen geheel/gedeeltelijk onder de dekking van uw verzekering en declareren wij de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar.
In sommige gevallen wijst de zorgverzekeraar de declaratie af. Redenen hiervoor kunnen o.a. zijn: onvoldoende verzekerd zijn, maximum vergoeding overschreden, etc..
In dat geval ontvangt u zelf een nota.
Indien u niet aanvullend verzekerd bent, ontvangt u voor alle behandelingen een nota.

Wij vragen u een toestemming voor automatische incasso te ondertekenen. Deze zal pas in gang gezet worden als de nota niet binnen de gestelde termijn voldaan wordt.

Hoe werkt het?

In de eerste of tweede week van de maand ontvangt u de rekening over de voorafgaande maand. U heeft een periode van 30 dagen om de rekening te voldoen. Indien dit bedrag na deze termijn niet door ons ontvangen is, starten wij de automatische incasso procedure.
Indien u het hiermee niet eens bent, kunt u binnen 2 weken contact met ons opnemen. U kunt de rekening tijdig indienen bij de zorgverzekeraar voor een eventuele vergoeding. Mocht u het niet eens zijn met de incasso, kunt u deze binnen 30 dagen ongedaan maken.

Stel uw vraag